Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij bieden een omgeving waarin leren en leven voor leerlingen en medewerkers betekenisvol en prettig is. Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Leerlingen die méér nodig hebben, geven wij extra ondersteuning. Een ‘dynamische school waar kleinschaligheid en persoonlijke aandacht ruimte creëert voor alle leerlingen om te werken aan hun toekomst’.

Regie, samenwerken en ondernemend ontdekken. Een gelukkig en zinvol leven met een voorspoedige carrière is wat wij als school onze leerlingen toewensen. Leerlingen hebben inzicht, vaardigheden en kennis nodig. Onze visie is de leerlingen dit te laten verwerven door ze de mogelijkheid te geven actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend te leren.

Passie, ontmoeten, ertoe doen. Valuascollege is een moderne, levendige campus met een euregionale uitstraling. Leren, werken en onderwijs krijgt vorm vanuit een drietal kernwaarden: 'passie, ertoe doen en ontmoeten'. Wij willen leerlingen en onze medewerkers laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie uitdaagt en talent telt.

Service with a smile. De ondersteunende diensten P&O, Facilitair, Administratie, ICT, Repro, Inkoop en Finance doen er alles aan om de processen aan te sluiten bij het onderwijs en daar waar het. mogelijk is te optimaliseren. Elkaar helpen, processen afstemmen en verder kijken dan je eigen team vinden wij erg belangrijk.

 

Stage en afstuderen

Opleidingsschool Noord-Limburg

De OGVO-scholen Blariacumcollege, College den Hulster en Valuascollege werken binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) intensief samen met de LVO-scholen Raayland College, Dendron College en Bouwens van der Boijecollege en de Nijmeegse lerarenopleidingen van de HAN (Academie Educatie) en de Radboud Docenten Academie.

Binnen Opleidingsschool Noord-Limburg leiden we samen leraren op. We werken samen vanuit de missie om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. Van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

Samen leiden we binnen OSNL jaarlijks ongeveer 200 aankomende leraren op vanuit het leren in verbinding: niet alleen ‘samen sterk in leren’ maar ook ‘persoon, praktijk en theorie in samenhang’. Dit uiteraard congruent met het bovengenoemde beroepsbeeld.

We kennen hierbij onze eigen onderwijsleeromgeving waarbinnen opleidingsteams aankomende leraren, vanaf hun eerste jaar tot en met hun afstudeerstage, begeleiden en opleiden.

 

Inductieprogramma

Na de initiële opleiding nemen onze startende leraren binnen OGVO deel aan een zogeheten inductieprogramma. Hiermee zorgen we ervoor dat startende leraren zich snel thuis voelen in onze organisatie. Niet alleen maken we hen wegwijs middels gezamenlijke themabijeenkomsten maar we zorgen ook voor individuele begeleiding door hiervoor opgeleide ervaren leraren.

 

Ontwikkelmogelijkheden

OGVO wil het beste onderwijs bieden aan onze leerlingen en daar horen als vanzelfsprekend ook de beste leraren bij. We ondersteunen onze leraren waar mogelijk bij hun ontwikkelwensen door bv studieverlof bij de inzet van een Lerarenbeurs of een promotiebeurs.

Loopbaangesprekken worden uiteraard gevoerd door leidinggevenden maar binnen OGVO kunnen collega’s voor een oriënterend gesprek over het vervolg van hun loopbaan ook terecht bij bv de beleidsmedewerker professionalisering.

 

Een overstap naar het onderwijs?

Belangstellenden die een overstap maar het (voortgezet) onderwijs overwegen, verwelkomen we graag bij OGVO. In eerste instantie voor een oriënterend gesprek, om samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. We laten potentiele zij-instromers graag een dag meekijken op één van onze scholen om te ontdekken of het (voortgezet) onderwijs echt bij ze past.

En wil iemand die keuze inderdaad vormgeven, onderzoeken we samen welke route daarbij de meest geschikte is.

 

Regionale aanpak personeelstekorten

OGVO neemt deel aan het project Regionale aanpak personeelstekorten, samen met twee andere schoolbesturen, SOML en Citaverde, en Fontys. Binnen dit project zetten we samen stappen in het kader van duurzame inzetbaarheid, het Samen opleiden en professionaliseren, het enthousiasmeren van mogelijke zij-instromers en het onderzoeken van innovatieve werkwijzen.